Αποσπώμενες βελόνες πλεξίματος Knit Pro by prim (Knitting pin point short)

Τιμή: 8€(Νο 3-3,50-4-4,50-5 -5,50 ), 10€ ( Νο 6)

Ξύλινες αποσπώμενες βελόνες (κοντή μύτη) κουμπώνουν σε καλώδιο 40εκ.

    • param1 :
    • param2 :